Taksäkerhet

Vi installerar rätt
säkerhet på alla tak

Det ligger på fastighetsägaren att upprätthålla en säker arbetsplats för sotare, fastighetsskötare och oss plåtslagare på sitt tak.

Taksäkerhetsprodukter behövs för att värna om säkerheten både på och nedanför taket.
Skyddsräcken, stegar och takbryggor ska finnas installerade. Ett snörasskydd hindrar is och snö från att glida över takkanten och skada människor och fordon. Vi vill så klart arbeta säkert på taket och att andras egendom inte kommer till skada från saker som kan trilla ner från ditt tak.

Att arbeta högt upp i luften medför naturligtvis stora risker. Därför har man bestämt i bygg- och planlagen att alla fastigheter skall vara utrustade med säkerhetsanordningar.
Vi hjälper er med att kontrollera så att det finns korrekt monterade taksäkerhetsanordningar på ditt tak och att de är i gott skick.

Vi monterar gång skyddsräcken, takstegar, och takbryggor, snörasskydd och andra skyddsanordningar så ditt tak är säkert.

 

Vi samarbetar
med de bästa leverantörerna

Behöver du hjälp med plåtdetaljer?

Extrablock

Vårt företag är ackrediterat av myndigheten Swedac,
och betrodd leverantör även mot kommun, stat & landsting.